Điều khoản sử dụng - Marketing Tool

Điều khoản sử dụng

Người dùng (người sử dụng phần mềm) cam kết đọc và hiểu Điều khoản sử dụng này (gọi tắt là “Điều khoản”) trước khi sử dụng mọi phần mềm – dữ liệu  mà marketingtool.top cung cấp. Nếu Người dùng sử dụng phần mềm của marketingtool.top có nghĩa là Người dùng mặc nhiên đồng ý với những nội dung trong Điều khoản này. marketingtool.top có quyền thay đổi nội dung Điều khoản này vào bất cứ thời điểm nào thông qua việc đăng tải nội dung thay đổi trên trang web của marketingtool.top.

Điều 1:  Marketingtool.top là gì

Đây là công cụ crawler dữ liệu hoạt động hoàn toàn dựa vào policy của Facebook. Không định danh dữ liệu, thông tin người dùng. Mọi mục đích sử dung trái phép của thành viên ngoài chính sách và điều khoản, chúng tôi không chịu trách nhiệm.

Điều 2: Quy định về việc cung cấp thông tin

Thông tin chúng tôi thu thập khi người dùng đăng kí tài khoản. Để có thể sử dụng đầy đủ các phần mềm của marketingtool.top cung cấp, người dùng cần phải cung cấp các thông tin cá nhân của mình. Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau về bạn bao gồm: Họ Tên, Email

Điều 3. Trách nhiệm của các Bên

3.1. Trách nhiệm/cam kết của marketingtool

– Bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân và thông tin tài khoản của người dùng.
– Không tiết lộ thông tin của người dùng cho Bên thứ ba trừ trường hợp theo yêu cầu của các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
– Thông báo đầy đủ cho người dùng khi có những hành vi tác động, thay đổi, cập nhật, quá hạn liên quan đến thông tin của Người dùng.
– Có thể khóa, tạm ngừng hoặc giới hạn quyền truy nhập của Người dùng với các dịch vụ, phần mềm, dữ liệu tại marketingtool.top.

3.2. Trách nhiệm/cam kết của Người dùng:

– Không sử dụng phần mềm, dịch vụ, dữ liệu tại marketingtool.top để thực hiện các hành vi sai phạm pháp luật.
– Không sử dụng  phần mềm, dịch vụ, dữ liệu tại marketingtool.top nhằm mục đích spam, quảng cáo tới người dùng.
– Không khai thác trái phép thông tin định danh dựa vào dữ liệu mà marketingtool.top cung cấp.
– Khi Người dùng sử dụng marketingtool.top  như một phương tiện đăng tin, quảng cáo, rao vặt cho sản phẩm hoặc dịch vụ, Người dùng  hiểu rằng marketingtool.top hoàn toàn không có trách nhiệm nào với bất kỳ thông tin nào Người dùng đưa ra liên quan đến sản phẩm hoặc/và dịch vụ mà Người dùng cung cấp.

Liên hệ MarketingTool

HotLine

8:00am - 5:00pm

Mail

24 X 7 online support

Social