Hướng dẫn tích hợp API - Marketing Tool

Hướng dẫn tích hợp API

Hướng dẫn tích hợp API

API lấy các thông tin từ UID

REQUEST

GET: https://marketingtool.top/addon.php?action=ai_uid2phone&uid=UID&token=TOKEN

  • UID: uid của tài khoản facebook cần tra thông tin
  • TOKEN: là giá trị API Token, lấy tại đây

RESPONSE

Thành công:

Tìm thành công:
{
“code”: 200,
“data”: “0979268340”,
“gender”: “Nam”,
“picture”: “https://graph.facebook.com/100002433131930/picture?type=square”,
“location”: “Hà Nội”,
“uid”: “100002433131930”
}

Chưa có dữ liệu:
{
“code”: 404,
“data”: “Chưa có dữ liệu!”
}

Thất bại:

Token chưa chính xác:
{
“code”: 401,
“data”: “Xin vui lòng kiểm tra lại token của bạn!”
}

Có thể bạn quan tâm

Unlock Facebook dạng

Bài này mình share cho tài khoản chính chủ Tên trên Facebook( sai đệm cũng được) + ngày sinh phải trùng với Chứng Minh Thư + Tài khoản phải có Gmail hoặc Yahoo Mail Marketingtool Bước 1 : Chụp hình Chứng Minh Thư cầm tay 2 mặt ( phải thấy vài ngón tay trong tấm ...

Hướng dẫn sử dụng tiện ích trên Chrome

Bước 1: Nếu đã cài tiện ích trên chrome thì thực hiện xóa tiện ích cũ trước Truy cập vào đây và click “Xóa khỏi Chrome” Bước 2: Tải tiện ích mới Tải tại đây Bước 3: Giải nén tiện ích vừa tải về Click chuột phải vào tiện ích vừa tải về và chọn ...

Thủ thuật thay đổi ngày sinh trên Facebook khi quá số lần thay đổi

Khi bạn cần xác nhận một cái gì đó nhưng số lần đổi của bạn đã vượt quá số lần quy định thì MarketingTool xin giới thiệu với bạn cách đổi ngày sinh khi quá số lần đổi : B1 : Đăng Nhập Tài Khoản Facebook Cần Đỗi B2 : Truy Cập Vào Đường Dẫn ...
Liên hệ MarketingTool

HotLine

8:00am - 5:00pm

Mail

24 X 7 online support

Social