Hướng dẫn tích hợp API - Marketing Tool

Hướng dẫn tích hợp API

Hướng dẫn tích hợp API

API lấy các thông tin từ UID

REQUEST

GET: https://marketingtool.top/addon.php?action=ai_uid2phone&uid=UID&token=TOKEN

  • UID: uid của tài khoản facebook cần tra thông tin
  • TOKEN: là giá trị API Token, lấy tại đây

RESPONSE

Thành công:

Tìm thành công:
{
“code”: 200,
“data”: “0979268340”,
“gender”: “Nam”,
“picture”: “https://graph.facebook.com/100002433131930/picture?type=square”,
“location”: “Hà Nội”,
“uid”: “100002433131930”
}

Chưa có dữ liệu:
{
“code”: 404,
“data”: “Chưa có dữ liệu!”
}

Thất bại:

Token chưa chính xác:
{
“code”: 401,
“data”: “Xin vui lòng kiểm tra lại token của bạn!”
}

Có thể bạn quan tâm

Hướng dẫn sử dụng tiện ích trên Chrome

Bước 1: Nếu đã cài tiện ích trên chrome thì thực hiện xóa tiện ích cũ trước Truy cập vào đây và click “Xóa khỏi Chrome” Bước 2: Tải tiện ích mới Tải tại đây Bước 3: Giải nén tiện ích vừa tải về Click chuột phải vào tiện ích vừa tải về và chọn ...

Lấy danh sách UID với Simple UID

Phần mềm Simple UID có thể quét được tệp UID từ bạn bè, thành viên nhóm (group), quét UID từ like bài viết, quét UID từ comment bài viết, quét bài viết và tìm UID đơn lẻ. Để tải phần mềm bạn có thể truy cập vào link: http://bit.ly/marketingtool-simple-uid-vnew Để sử dụng được phần mềm ...

Cách Unlock các tính năng (like,cmt,…) khi bị chặn trên Facebook

Hướng dẫn mở khóa các tính năng (like,cmt,...) trên Facebook một cách nhanh chóng .
Liên hệ MarketingTool

HotLine

8:00am - 5:00pm

Mail

24 X 7 online support

Social